א. בתי משפט ורגולציה של המקצוע

בפרק זה אסקור את האפיקים המרכזיים דרכם מעצבים בתי המשפט נורמות מקצועיות של עורכי דין וכן את הדרכים בהן משפיע בית המשפט על הקצאה של שירותים משפטיים . בית משפט אינו רגולטור במובן המקובל של מושג זה . ברוב המקרים הליכים משפטיים מתנהלים בין צדדים מוגדרים , ומוכרעים על בסיס עובדתי קונקרטי . מדובר בהליך שונה מחקיקה או התקנת תקנות , שמלכתחילה מיועדים לחול על מספר בלתי מוגדר של מצבים . יחד עם זאת , הגדרה מבוזרת , רחבה וגמישה יותר של רגולציה , כפי שנדונה בפרק הראשון , עשויה להכיל גם הכרעות שיפוטיות , שבמצטבר תוכלנה להשפיע על תחום דין , ובכלל זה ‘ משפט עורכי הדין ' . בלאק מגדירה רגולציה כ "ניסיון מתמשך וממוקד לשנות את התנהגותם של אחרים בהתאם לסטנדרטים או מטרות מוגדרים , במטרה להביא לתוצאה או תוצאות מוגדרות פחות או יותר " . מכאן , שבין כתוצאה מהכרעות עקרוניות המשנות מצב נורמטיבי ( למשל החלטות במסגרת בג " ץ ) ובין בדרך של התפתחות פסיקתית בתחום דין מסוים ( למשל רשלנות מקצועית של עורכי דין ) , ניתן לראות בבתי המשפט כמי שפועלים " לשנות את התנהגותם של עורכי דין בהתאם לסטנדרטים מוגדרים " . משום כך בחרתי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד