3. הלבנת הון – גלובליזציה של גישת שומרי הסף

בשונה מהמצב בתחום תאגידים ציבוריים וניירות ערך , בנושא הלבנת הון ומימון טרור , המאבק לראות בעורכי דין שומרי סף הוא חריף וישיר , הן בישראל והן בעולם . מדינות עולם ראשון ומדינות מתפתחות באפריקה , אסיה ואירופה , נדרשות להתאים את המצב החוקי לאמות מידה בינלאומיות המתגבשות בתחום זה . אחד השינויים המרכזיים הוא הטלת חובה על בעלי מקצועות שונים , ובכללם עורכי דין , לפעול על מנת לזהות , לתעד ולדווח על חשד לביצוע עבירות אלו כשהן מבוצעות על ידי לקוחותיהם . מתחילת שנות ה - 90 של המאה ה - 20 מתקיים שיתוף פעולה בינלאומי במאבק בהלבנת הון ומימון טרור ביוזמת המדינות המתועשות . לעיתים קרובות הלבנת הון נעשית בערוצים חוצי מדינות , ונולד הצורך לשכלל את המנגנונים הבין - מדינתיים לשיתוף פעולה . לצד הכלים המוכרים של המשפט הבינלאומי ( אמנות ודירקטיבות ) , החלו גופים בינלאומיים ובראשם Financial Action Task ) FATF Force ) בהגדרה ובמיסוד סטנדרטים בינלאומיים למאבק בהלבנת הון , תוך ניסיון לאוכפם על המדינות . הגופים הבינלאומיים נקטו אמצעים שונים להביא לציות : לחץ פוליטי בינלאומי , יצירת מדרג ציות ואיום בהטלת סנקציות כ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד