2. תאגידים וניירות ערך – עורכי דין כשומרי סף

ההתמקדות בתפקיד עורכי דין בתחום ניירות ערך התחזקה במהלך שנות ה - 2000 בעקבות זעזועים בשוק ההון האמריקאי , שתחילתם ברצף של אי סדרים חשבונאיים ועבירות בתחום ניירות הערך , שהתרחשו בחברות ענק ואשר הובילו לקריסתן - המרכזיות שבהן חברות אנרון ( Enron ( ו - וורלדקום ( . ( Worldcom הפגיעה הישירה בציבור המשקיעים והחשש מאובדן אמון הציבור בשוק ההון הובילו לחקיקה מרחיקת לכת , ובראשה קבלת חוק סרביינס אוקסלי ( SOX ( ביולי . 2002 סרביינס אוקסלי , החקיקה הנרחבת ביותר בתחום דיני ניירות ערך בארצות הברית בעשור האחרון , עסק במגוון תחומים של ממשל תאגידי , ובכלל זה אחריות נושאי משרה בתאגיד , וכן בעלי תפקידים פרופסיונליים , בראשם רואי חשבון , ולאחריהם עורכי דין . במסגרת החוק הוטלו על עורכי דין הפועלים בתחום דיני תאגידים וניירות ערך , ואשר מייצגים חברות ציבוריות , חובות מוגברות . סעיף 307 לחוק הסמיך את הרשות הפדרלית לניירות ערך ( SEC - Security Exchange Commission ) לקבוע סטנדרטים להתנהגות מקצועית של עורכי דין המופיעים או פועלים מול הרשות במהלך ייצוג תאגידים , והוראות כאלו אכן הוצאו ב - . 2003 על עורכי דין הוט...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד