3. עורכי דין זרים

ברחבי העולם מתרחש שינוי במבנה המסגרות המעניקות שירותים משפטיים , לאימוץ הסדרים המבטלים את הבלעדיות של שותפות עורכי הדין המסורתית ( המצויה בבעלות עורכי דין ) כמסגרת ארגונית יחידה לעיסוק במקצוע . שינויים אלו - החוסים תחת הכותרת " מבנים עסקיים אלטרנטיביים " ( - ABS ( Alternative Business Structures מתרכזים בסוגיות הבאות : . 1 התרת עיסוק רב תחומי של עורכי דין ומי שאינם עורכי דין ( . ) MDP - Multi Disciplinary Practice . 2 הסרת מגבלות על סוג הבעלות במשרדי עורכי דין , שבאופן מסורתי הותרה רק לעורכי דין , והתרת בעלות ( גם בדרך של השקעה ) של מי שאינם עורכי דין בפירמות . האופציה כוללת גיוס הון מהציבור . . 3 התרת הפרדה בין אחריות התאגיד המעניק את השירות המשפטי לבין בעלי המניות ( ביטול הדרישה של אחריות בלתי מוגבלת בפירמות ) . בישראל , לפני התיקון , היו קיימות הוראות ברורות בעניינים אלו . סע' 58 לחוק לשכת עורכי הדין אסר על עורכי דין לעסוק במקצוע בשותפות עם מי שאינו עורך דין או לשתפו בהכנסותיו , והאיסור פורש בהרחבה ( הוראה דומה קיימת לגבי חברות עורכי דין - סע ' 59 ג . לחוק לשכת עורכי הדין ) . סע ' 5...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד