1. הרפורמה בהוצאה לפועל (חוק ההוצאה לפועל – תיקון 29)

תיקון מס ' 29 לחוק ההוצאה לפועל , על אף שאינו עוסק ישירות בפרופסיה , מדגים את המהלכים שנקטה הלשכה לשמור על האינטרסים הכלכליים של עורכי הדין ואת ניסיונותיהם של חברי כנסת ( ושל משרד המשפטים ) להתמודד עימם . מדובר בתיקון מערכתי ( " רפורמה " ) במסגרתו הוכנסו שינויים משמעותיים במערך ההוצאה לפועל ; בכלל זה יצירת " מסלול קצר " לגביית חובות עד 10 , 000 ש " ח שבו לא יהיה ייצוג של עורכי דין ( ומשכך , החייב לא יידרש לשלם שכר טרחת עורך דין ) , מתן הקלות שונות לחייבים , צמצום השימוש במאסר חייבים לאמצעי גבייה אחרון , פטור מפני עיקולים שונים , הבטחת דיור חלוף בהליכי כינוס של דירת מגורים ; ומנגד - שיפור יכולת הגבייה של זוכים באמצעות שכלול מנגנוני קבלת מידע על חייבים , הקמת מאגרי מידע ועוד . הלשכה התנגדה לתיקון מתחילתו . במיוחד התנגדה לביטול מאסר החייבים , ליצירת " מסלול מקוצר " לגביית חובות במסגרתו הצדדים לא יזדקקו לעורכי דין , ולשינוי ההסדרים לגבי שכר טרחה לעורכי דין ( שכר טרחה בו יחויבו חייבים עבור עורכי דין המייצגים זוכים ) . נציגיה , לעיתים ארבעה או חמישה בדיון , הופיעו בכל דיוני ועדת חוקה חוק ומש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד