א. מבוא

בפרק השלישי סקרתי את היווצרותו של מונופול בתחום השירותים המשפטיים בישראל , ואת תחילת השינוי במשטר הרגולציה העצמית של הפרופסיה . למעלה מ - 30 שנה נהנתה לשכת עורכי הדין מבלעדיות כמעט מלאה בשליטתה במקצוע , אך לא לעולם חוסן ; אנו עדים לשחיקה מתמדת במונופול זה . בשונה ממדינות בהן שינוי מסוג זה התרחש בדרך של רפורמה כוללת ( כדוגמת חקיקת חוק השירותים המשפטיים ב - 2007 באנגליה ) , בישראל הכרסום במונופול הלשכה החל וממשיך להתרחש באופן מבוזר , מפוצל ולא עקבי . זהו תהליך הדרגתי , שאין לו מקור מוסדי יחיד , או ביטוי אחיד . יש שהוא קורה בדרך של חקיקה בכנסת ; יש ומקורו בפעילות מנהלית של משרדי ממשלה או רשויות מנהל אחרות , ולעיתים הוא מתרחש באמצעות פסיקה של בתי המשפט . ציינתי שתהליך זה מונע הן מגורמים ותהליכים פנים מדינתיים והן גלובליים . מההיבט הפנימי הדבר קשור לשינוי ביחסי הכוח בין לשכת עורכי הדין ובית המשפט העליון ; לגידול במספר בתי הספר למשפטים ועורכי הדין , ולתהליך המשפוט העובר על החברה הישראלית . השינויים בזירה הגלובלית תוצאתם התחזקות תפיסת עולם ניאו - ליברלית , הדוחפת להסרת מחסומי תחרות , למעבר יד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד