ז. פתיחת שוק השירותים המשפטיים

במחקר שערכו מורהד , פטרסון ושר ( Moorhead , Patterson & Sherr ) הושוו שירותים משפטיים שניתנו על ידי עורכי דין עם שירותים שניתנו על ידי מסייעים משפטיים אחרים באנגליה . המחקר הניב תמונה מורכבת באשר למחירים ולשביעות רצון הלקוחות . היו תחומים בהם השירות שנתנו עורכי דין הוביל לתוצאות טובות יותר עבור הלקוחות ( למשל בדיור ) , ולעומתם תחומים בהם הושגו תוצאות עדיפות על ידי מומחים שאינם עורכי דין ( למשל בתביעות גמלאות רווחה וכן זכויות בעבודה ) . כמו כן הביעו רוב הלקוחות שביעות רצון גבוהה מהשירות המשפטי שקיבלו מנותני שירות שאינם עורכי דין מבחינת מערכת היחסים בין הצדדים , והם תיארו אותו כנגיש יותר , איכותי יותר , אף שלא תמיד זול יותר ! במילים אחרות : מעת שמשתנה הפרדיגמה , ונבחנת לגופה שאלת טובת הציבור - ניתן יהיה לברר את אמתות הטענות המושמעות על ידי עורכי דין בדבר עדיפותם על פני נותני שירותים אחרים . בישראל התפתחה רגולציה עניפה של אנשי מקצוע המעניקים שירות לציבור , בהם גם אזורי הפריפריה של הפרופסיות המסורתיות . אף שלא מקובל להשוות בין שירותים משפטיים ושירותים אחרים , ועל אף הכבוד הרב לעיסוק בתחום ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד