3. פנים רבות להסגת גבול המקצוע

אכן , המאבק נגד חברות מסחריות בתחום מימוש זכויות לא היה הגזרה היחידה בה פעלה הלשכה למיגור האיום על הבלעדיות של עורכי דין במתן שירות משפטי . המחלוקת ארוכת השנים בין עורכי דין ורואי חשבון משקפת מאבק טריטוריאלי דומה , וזו הגיעה לפתחו של בית המשפט העליון בעניין דורית גבאי . במקרה זה הצטרפה לשכת רואי החשבון לבקשת העותרת , רואת חשבון , אשר ביקשה לבטל את סעיף 109 א . לחוק מיסוי מקרקעין ( שבח ורכישה ) התשכ " ג - , 1963 שהגביל רואי חשבון מייצוג נישומים בפני רשות המיסים אלא בעניינים מוגדרים , וכן ביקשה את ביטולו של סעיף 20 לחוק לשכת עורכי הדין . גם הלשכה הצטרפה להליך , וטענה שרק עורכי דין הם בעלי הידע הנדרש לייצוג בתחום זה . בית המשפט דחה את העתירה כיוון שמצא את ההסדר החקיקתי מאוזן ומידתי . עם זאת , הבהיר השופט רובינשטיין את דעתו על אופי המאבק : " אומר כבר בפתיח : בלשון פשוטה . ומבלי רצון לפגוע חלילה , בעתירה זו עסקינן במידה רבה במאבק ‘ גילדאי' בין שתי לשכות של בעלי מקצוע מכובדים , המנהלות מאבק בעל אופי כלכלי " . הנה כי כן , גם בנסיבות בהן התחרות היא עם מקצוע העונה על דרישות ההגנה על הציבור : מפ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד