ה. סיכום

בעשור השני של המאה ה - 21 עריכת דין ציבורית חברתית בישראל נטועה היטב בשדה המקצועי . ראשית , מספר הולך וגדל של עורכי דין בפרקטיקה פרטית מעורבים בעשייה הציבורית ולו באופן חלקי , בשיתופי פעולה עם ארגונים או ביוזמות עצמאיות . שנית , חלק ניכר מעורכי הדין באגף לסיוע משפטי ובסנגוריה הציבורית רואים עצמם במובהק שייכים לקהילה מקצועית זו . לבסוף , עשרות עורכי הדין בארגוני החברה האזרחית ובקליניקות משפטיות מטביעים חותם על עולם המשפט , הן בעבודה ישירה והן בהשמעת קול אלטרנטיבי באשר לאידיאולוגיה הפרופסיונלית העומדת בבסיס המקצוע . במשך השנים זכתה עריכת דין ציבורית בישראל ללגיטימציה מצד מערכת המשפט , ובכלל זה בית המשפט העליון , ולהכרה בחשיבותה . באופן יחסי נהנו עורכי הדין מחופש פעולה במסגרת עיסוקם . התנכלויות לעורכי דין המייצגים לקוחות או אינטרסים לא פופולריים היא תופעה לא שכיחה בישראל ( אם כי קיימת מדי פעם ); נראה , שההשתייכות הפרופסיונלית והציות לדפוסים המקובלים במקצוע עריכת הדין העניקו להם הגנה , גם כאשר ייצגו אינטרסים שלא נהנו מאהדת הציבור . לאחר כמעט שלושה עשורים של פעילות ניתן לחזור ולשאול : מהו ת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד