4. התמסדות עריכת הדין הציבורית בישראל והצרת צעדיה על ידי לשכת עורכי הדין

במהלך שני עשורים ויותר צמחה והתמסדה פרקטיקה עניפה של עורכי דין ציבוריים בישראל . כמוסבר , חלק ניכר מועסקים בארגוני החברה האזרחית וקליניקות משפטיות , מספר מצומצם פועלים במשרדי עורכי דין פרטיים המגדירים עצמם כשייכים לקטגוריה זו . כמו כן מתגבשת בקרב עורכי דין העובדים בסנגוריה הציבורית ובאגף לסיוע משפטי תודעה מקצועית מורכבת , במסגרתה יש הרואים עצמם שייכים , ולו באופן חלקי , לקבוצה פרופסיונלית זו . כחלק מתהליך ההתמסדות , החלו להתגבש מאפיינים של התבחנות מקצועית על ידי עורכי הדין הציבוריים . המסגרת הארגונית שאפשרה את תחילתו של התהליך הייתה התכנית " המשפט בשירות הקהילה " , שפעלה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב החל מ - 2001 ושבמסגרתה הוקם פרויקט שהתמקד בעריכת דין ציבורית . כך הוגדרה מטרת התכנית : תכנית ‘ המשפט בשירות הקהילה ' החלה לפעול בשנת 2001 במימונה של קרן פורד , במטרה לקדם את הפעילות המשפטית למען זכויות אדם וצדק חברתי בישראל . ייחודה של התכנית בכך שהיא מהווה גשר בין הפרקטיקה המשפטית למסורת האקדמית . במסגרת הפעילות נבחנים תחומים שבהם יש משמעות ואפקטיביות להתערבות משפטית , ומקודמים מודל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד