2. ייצוג מטעם המדינה

המדינה מממנת ייצוג משפטי בתחום הפלילי והאזרחי . בשני המצבים הזכאות לייצוג נקבעת בהתחשב בסוג ההליך , ובחלק ניכר מההליכים במצבו הכלכלי של הפונה . אף שההצדקה לייצוג משפטי במימון המדינה חזקה יותר בתחום הפלילי , בו הפרט עומד מול מדינה רבת משאבים וחירותו האישית בסכנה , הזכות לייצוג משפטי בפלילים , במתכונת הקיימת היום , הוכרה במועד מאוחר יותר מהזכות לייצוג בהליך האזרחי . בתחום האזרחי חוק הסיוע המשפטי מ - 1972 קובע את העקרונות למתן סיוע מטעם המדינה , ותקנות הסיוע המשפטי מ - 1973 מפרטות את התנאים לקבלתו . כפי שמסביר רבין , חוק הסיוע המשפטי חוקק בעקבות ביקורת ציבורית נוקבת על מערך הסעד המשפטי שהמדינה העניקה באותה תקופה , שלא עמד בצורכי האוכלוסייה . החוק משקף גישה של " מדינת רווחה שיורית " , שהסיוע המשפטי בה מוענק רק למי שעומד במבחני הכנסה נוקשים ( הכוללים בחינת הכנסה לנפש ורכוש ) , והמצביעים על היעדר יכולת כלכלית מובהקת לרכוש שירות משפטי . משך שנים עמד תקציב האגף לסיוע משפטי על סכום נמוך ביותר , שאינו משקף ולו בקירוב את צרכיה המשפטיים של חברה מתפתחת שהמשפט הולך ותופס בה מקום מרכזי . בתחילת שנות ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד