1. הבטחת נגישות למשפט – הסקטור הפרטי

חדירתו של שיח אחריות חברתית אל תוך מוסדות הפרופסיה המאורגנת בישראל היה עניין מאוחר יחסית . כפי שתואר בפרק השלישי , רק בתחילת שנות ה - 2000 החלה לשכת עורכי הדין להפעיל פרויקט " שכר מצווה " , במסגרתו מעניקים עורכי דין סיוע משפטי לאוכלוסיות נזקקות . נדמה שרעיון האחריות החברתית של המקצוע , תוך דגש על נגישות שוויונית למערכת הצדק , טרם חדר לליבת האידיאולוגיה המקצועית של עורכי דין בישראל . ב - 2009 תוקן חוק לשכת עורכי הדין והענקת סיוע משפטי למיעוטי יכולת הפכה להיות אחת מסמכויות החובה של לשכת עורכי הדין . אולם רק בחודש מאי 2014 אישרה המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים ליישום תיקון זה . גם פרויקט שכר מצווה , ספינת הדגל של לשכת עורכי הדין בתחום , עדיין שנוי במחלוקת בקרב עורכי דין . הדבר התחדד במיוחד בתקופות של בחירות למוסדות הלשכה שנערכו בעשור האחרון במהלכן ניצבו מתמודדים משני צידי המתרס וגיבשו את מצעם , בין היתר , על בסיס עמדתם כלפי שכר מצווה - מי בעד ומי נגד . זאת ועוד . אף שתכנית ‘ שכר מצווה ' פועלת למעלה מעשר שנים , היקף השירות שמעניקים עורכי דין במסגרתה רחוק מלהניח את הדעת . דו " ח מבקר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד