1. ייצוג כלפי מי? איפה טמון הכוח?

באופן מסורתי נעשתה ההגנה על זכויות אדם וקידום צדק חברתי אל מול המדינה . בידיה הכוח לעצור , לכלוא , להשתיק , להקצות משאבים באופן בלתי שוויוני , לפגוע בפרטיות ואף להרוג . גם מחדל מצד המדינה , המתבטא בהיעדר פעולה מספקת למניעה ולטיפול בהפרות זכויות על ידי גורמים פרטיים , מהווה הפרת חובתה . המדינה היא המקור המרכזי להספקת משאבי רווחה , חינוך , בריאות ודיור , ומשכך , סנגור משפטי להכרה בזכויות החברתיות ‘ החיוביות ' נעשה אף הוא באופן מסורתי כלפי המדינה . מעת שנכנסו עורכי דין לזירת העיסוק בשינוי חברתי , היוותה פעילות מכוונת מדינה הנתיב המרכזי בעשייתם . משכך , המשפט הציבורי - ובמיוחד המשפט החוקתי והמנהלי - שימש כלי חיוני בהתמודדות מול המדינה ובהגנה על לקוחותיהם . אף שהמדינה ממשיכה להיות מקור כוח מרכזי והשפעתה על חיינו עודנה רבה , בעשורים האחרונים מתרחשים שינויים מרחיקי לכת במאפייניה וכוחה של מדינת הלאום . הם ניכרים במבנה הרשות , בהיקף תפקידיה ובאופן בו היא ממלאת אותם , בתחומי האחריות אותם מותירה המדינה לעצמה ובאלו שהיא מסירה מאחריותה ( למשל בתהליכי הפרטה ) . מדובר בהשפעות גלובליות מצד גופים ומוסד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד