ג. עריכת דין ציבורית – יריבים, אמצעים ואסטרטגיות פעולה