ב. ההצדקות לעריכת דין ציבורית חברתית

השמירה על שלטון החוק ועל יכולתו של הפרט לזכות בהגנת המשפט הם ערכי יסוד בכל חברה דמוקרטית , והגנה עליהם נדרשת מההיבט המהותי כמו גם המערכתי . מבחינה מהותית למערכת המשפט תפקיד מרכזי בשמירה על זכויות האדם , ובמיוחד על מי שנמנה על קבוצת מיעוט , וקיים חשש שבשל השתייכותו תיפגענה זכויותיו . מבחינה מערכתית מדובר בצורך להבטיח נגישות שוויונית ואפקטיבית למערכת המשפט , שלא תהא תלויה ביכולתו הכלכלית של אדם לרכוש שירות משפטי חיוני . בשני מובנים אלו המשפט הינו משאב ציבורי ; קרי , משאב חיוני לשמירה על ערכים חשובים ויסודיים בחיינו , ובכללם חיים , חירות , אוטונומיה ושוויון . תפיסה הרואה במשפט משאב בעל מאפיינים ציבוריים חזקים תגרוס שיש להקצותו על פי העקרונות המנחים חלוקה בספירה הציבורית , שבמרכזם שוויון והגינות . לפי גישה זו , אופיו הציבורי של המשאב או ה ' סחורה ' המונחים בבסיס עבודתם של עורכי דין משפיע על מעמד המקצוע ומחויבותיו . זאת , מפני שעורכי דין משמשים אמצעי חשוב וחיוני בהבטחת הגנת הזכויות במשפט והנגישות אליו . לשכת עורכי הדין של ניו - יורק הגדירה את תפקידם של עורכי דין כמי שאמונים על מימוש המשפט /...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד