א. מבוא

עריכת דין ציבורית , המכונה לעיתים גם " עריכת דין חברתית " או " עריכת דין למען מטרה " היא דפוס מקצועי מובחן שהתפתח בישראל החל מאמצע שנות ה - 80 של המאה ה - . 20 הספרות העוסקת בעריכת דין ציבורית היא רחבת היקף , וחלק מרכזי בה מתחקה אחר הייחוד שבעיסוק מקצועי מסוג זה . מדובר ב ' טיפוס ' של עורכי דין עליהם אמרו המלומדים סאראט ושיינגודל ( Scheingold & Sarat ( שמצד אחד המקצוע המשפטי זקוק להם , אך בה בעת הוא מאוים על ידם וחושש מהשלכות המסרים המצויים בבסיס עיסוקם . במחקר האקדמי על עריכת דין ציבורית נדונות שאלות בדבר הזיקה בין המשטר המדינתי לבין היכולת לעסוק בעריכת דין ציבורית , הקשר בין עריכת דין ציבורית לתנועות חברתיות , מקומם של עורכי דין ציבוריים כסוכני תרבות ; היחס בין עורכי דין ציבוריים ללקוחותיהם ; השפעת הגלובליזציה על הפרקטיקה , ועוד . אף שאין הסכמה על הגדרת המונח עריכת דין ציבורית , בדרך כלל מדובר בקבוצה מקצועית שבמרכז עיסוקה קידום או הגנה על מטרה רחבה מייצוג לקוח בודד או מקסום רווח אישי . מטרות אלו כוללות הגנה על זכויות אדם או קבוצות מיעוט , על נשים , ילדים , אנשים עם מוגבלות , הומואים ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד