ד. קריאת תיגר מתוך הלשכה

הבכורה במוסדות הלשכה . פעילות מוסדות הלשכה שותקה , ושיאה היה בהקמת ועדה ציבורית על ידי שר המשפטים ( פרופ ' יעקב נאמן ) בפברואר , 2013 בראשות שופטת בית המשפט העליון לשעבר איילה פרוקצ ' יה , לבחינת התנהלות הלשכה , אליה אתייחס בהמשך פרק זה . ראשיתם של תהליכי פיצול פנימיים אלו בשנות ה - 90 של המאה ה - , 20 שהתבטאו בין היתר בנכונות הולכת וגוברת מצד עורכי דין לצאת כנגד פרקטיקות של סגירות מקצועית , שהגבילו את מרחב פעולתם . הכללים המגבילים נתפסו כאנכרוניסטיים בעידן התחרות החופשית ועקרונות חופש העיסוק , ועורכי הדין נקטו אמצעים ציבוריים ומשפטיים לבטלם . כך , ב - 1993 ערער עורך דין על החלטת הלשכה שלא להתיר לו לציין על נייר המכתבים שהוא בעל תואר של רואה חשבון מוסמך ( בנוסף להיותו עורך דין ); ב - 1997 תקף עורך דין אחר את חוקיותו של כלל זה , ועורכי דין פרסמו כתבות בעניין בעיתונות . הגבלת העיסוק של עורכי דין הוחלפה ב - 2003 בכללים האוסרים על עיסוק נוסף רק בנסיבות בהן עלול להיווצר ניגוד עניינים . בדומה , זכה האיסור על פרסומת לביקורת מקרב חברי הפרופסיה וב - 2001 הומר בהסדרה המתירה לעורכי דין לפרסם את ש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד