ג. יותר משפט, יותר עורכי דין

מאז אמצע שנות ה - 90 עלה מספר עורכי הדין בישראל באופן דרמטי . ב - 2006 עמד מספר עורכי הדין לנפש בישראל על אחד לכל 200 תושבים , ושיעור זה המשיך לעלות בשנים שלאחר מכן . בחודש מאי 2010 פרסמה לשכת עורכי הדין בישראל נתונים על המקצוע מהם עולה כי בישראל היו רשומים במועד זה למעלה מ - 46 , 000 עורכי דין - עורך דין אחד לכל 170 נפש , השיעור הגבוה ביותר בעולם המערבי יחסית לגודל האוכלוסייה . ב - 2011 כבר היו רשומים קרוב ל - 50 , 000 עורכי דין . מ - 1968 ועד 2005 גדל מספר עורכי הדין בשיעור של 1 , 552 % בעוד שהאוכלוסייה גדלה בשיעור של . 246 % במקביל חל גידול חד במספר הסטודנטים בבתי הספר למשפטים בישראל . למרות קיומו של שוק תחרותי וקשיי פרנסה , מספר הסטודנטים למשפטים המשיך לעלות בין . 2010 - 2000 ב - 1996 החלו בלימודי המשפטים 6 , 000 סטודנטים ; ב - 2004 כ - . 15 , 000 מגמת עלייה זו נמשכה גם ב - , 2009 ונחלשה אך במעט ב - . 2013 הביקוש העולה ללימודי משפט נובע בין היתר ממדיניות מתירנית להכרה במוסדות הלימוד למשפט , במיוחד מכללות חוץ תקציביות . מאז 2005 אישרה המועצה להשכלה גבוהה פתיחת שתי מכללות ציבוריות ( ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד