ב. צמיחת המדינה הרגולטורית – גם כלפי עורכי דין

מציאות פוליטית וכלכלית זו השתנתה החל מתחילת שנות ה - 80 של המאה ה - . 20 ישראל הפכה ממדינה בעלת כלכלה מדינתית - ריכוזית לכלכלה מופרטת , גלובלית וליברלית . העדפת הקצאת טובין ושירותים ציבוריים על ידי כוחות השוק הקיפה מגוון רחב של תחומים חברתיים וכלכליים , וכללה ליברליזציה של המטבע , צמיחת מוסדות ושווקים פיננסיים , הפרטת פיתוח תשתיות ( כבישים ותקשורת ) , התפתחות שוק עבודה שניוני וירידת כוחה של עבודה מאורגנת , הפרטת חלק משירותי הרווחה , כרסום בשירותי הבריאות האוניברסליים ועליית שירותי בריאות פרטיים , הפרטת קרקעות המדינה , חברות הדיור הציבורי וקרנות הפנסיה . עורכי דין נטלו חלק ישיר ביצירתה ובהרחבתה של כלכלת ההפרטה בישראל . כפי שמסביר ברזילי , עורכי דין הפכו לסוכנים שקידמו , אפשרו ושימרו תמורות אלו בפעילות המשקית . הם סייעו בביצוע עסקאות פיננסיות , הגדירו והבנו את האמצעים החוקיים הדרושים להפרטה , נטלו חלק בליברליזציה של שוקי המטבע , בבניית מוסדות פיננסיים ובהפיכת עסקאות כלכליות לגלובליות . עורכי דין הפיקו יתרונות ישירים מהצמיחה הכלכלית בישראל משום שזו הגדילה את הצרכים המשפטיים של לקוחות - תא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד