א. הלשכה בעידן הראשון – עצמאות מקצועית ורגולציה עצמית

האלידיי ( Halliday ) וקרפיק ( Karpik ) טוענים , שכינון פרופסיה משפטית אוטונומית בדמוקרטיות ליברליות קשור בטבורו לעצמאות בתי המשפט : בתי משפט עצמאיים הולכים יד ביד עם פרופסיה משפטית עצמאית . ייסוד לשכת עורכי הדין , שביטא את התמסדות המקצוע בישראל , התרחש בד בבד עם תהליך בנייתה של רשות שופטת בעלת עצמאות מוסדית . אך כפי שעצמאות בתי המשפט אינה מצב יציב , והיא נתונה למשא ומתן ציבורי ופוליטי עם שינוי העיתים , כך גם מקצוע עריכת הדין - שלעולם צריך לעמוד על המשמר , ולשמר את הישגיו , שאינם מסתיימים עם חקיקת חוק . חקיקת חוק לשכת עורכי הדין ב - 1961 לא הסירה מסדר היום את הדיון בעצמאות הפרופסיה . עורכי הדין שבו וציינו את הישגם הגדול - כינון לשכת עורכי דין אוטונומית . במאמר שהתפרסם ב - 1972 בביטאון הפרקליט ( כתב העת המרכזי של הלשכה באותה עת ) , בגיליון לציון עשור להקמת הלשכה הקפיד היו " ר עורך דין א . פולונסקי להזכיר את האירוע המכונן : 10 " שנים מלאו החודש לקיום לשכת עוה " ד בישראל . 10 שנים מאז הוכרה ההסתדרות שלנו כגוף ממלכתי אשר זכה לעצמאות מלאה " . הוא מנה את הישגיה המרכזיים של הלשכה מאז , ובכללם ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד