ד. חקיקת חוק לשכת עורכי הדין – עיגון המונופול

המשגת תפקידם הציבורי של עורכי הדין נעשתה , כאמור , תוך מיקום העיסוק במקצוע מחוץ למרחב המדינתי , בזירה השוקית - פרטית . עורכי הדין ביקשו אפוא להגדיר ולשמר מרחב מקצועני אוטונומי , תוך קבלת שליטה רחבה על תנאי הכניסה למקצוע ועל ניהולו . בראש ובראשונה , צריך היה לשחררו מפיקוח המועצה המשפטית , גוף מדינתי שריד מהתקופה הבריטית , שהיה אחראי להנפקת הרישיונות ובחינות ההסמכה של עורכי הדין . מטרה שנייה הייתה לקדם הסדר המחייב את כל עורכי הדין בחברות בארגון המקצועי , מצב שהסתדרות עורכי הדין התקשתה להשיגו גם לפני וגם לאחר קום המדינה . במטרות אלו לא היה חידוש ; עוד משנות ה - 30 דנו עורכי הדין בדרכים להקמת ארגון מקצועי עצמאי ; משקמה המדינה הסיכוי להשיג יעד זה נראה טוב יותר . פעילים בהסתדרות עורכי הדין קידמו הצעת חוק , שתעניק למוסדות המקצוע מרחב פעולה אוטונומי רחב . משימה זו לא הייתה קלה והתארכה ; רק ב - 1961 חוקק חוק לשכת עורכי הדין , במתכונת כמעט זהה לזו הקיימת היום . המחלוקות שליוו את חקיקת חוק לשכת עורכי הדין מלמדות על המניע המרכזי של עורכי הדין , לעגן הסדר שיעניק להם סמכויות נרחבות , תוך פיקוח מדינת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד