1. השפעת המשפט האנגלי על העיסוק בעריכת דין

שיטת המשפט בארץ ישראל עוצבה על ידי ממשלת המנדט , אשר באמצעות פקודותיה הסדירה רבים מתחומי החיים . בתי המשפט המנדטוריים שימשו כמוסדות השיפוט המרכזיים , ומרבית העניינים הפליליים , המנהליים והאזרחיים התנהלו לפי המשפט האנגלי שהוחל כאמור בארץ ישראל . שופטים בריטיים שפטו בבתי המשפט המחוזיים ובבית המשפט העליון , והאנגלית הייתה שפת השיפוט העיקרית . מקובל לדבר על " אנגליפיקציה " של המשפט באותה עת , למרות השונות באופן החלת המשפט האנגלי בידי השופטים . היו שנתנו משקל משמעותי לתרבות ולנסיבות המקומיות , והיו שפחות החשיבו ערכים אלו . ב - 1920 הקים נורמן בנטוויץ ' ( , ( Bentwitch היועץ המשפטי הכללי של פלשתינה המנדטורית , את התכנית " שיעורים למשפט " , המוסד הראשון להשכלה משפטית בפלשתינה . בחלקה הראשון של התכנית , שארך כשנתיים , נכללה הקניית מיומנויות מקצועיות מעשיות : השיעורים הועברו על ידי שופטים , פקידים ועורכי דין יהודים וערבים מקומיים . בחלק השני ניתנו שיעורים תיאורטיים במשפטים ותורת המשפט , אותם לימדו שופטים בריטיים . ללימודים במסגרת זו היה צביון ביורוקרטי - פורמליסטי , ורבים מהנושאים שנלמדו נלקחו ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד