ב. תקופת המנדט הבריטי

עריכת הדין בפלשתינה נכנסה לעידן המודרני בראשית המאה ה - , 20 זמן קצר לאחר שהבריטים כבשו את האזור ב - . 1917 בתקופת השלטון העות ' מאני מספר עורכי הדין היהודים בארץ ישראל היה מצומצם ביותר . נתן ברון מציין כי בשני העשורים הראשונים של המאה ה - 20 היו בארץ ישראל פחות מעשרה עורכי דין יהודים פעילים ( המוכר ביניהם הוא גד פרומקין ) . בשיטת המשפט הטורקית הצדדים רשאים היו אמנם למנות לעצמם מייצג , אולם מרבית העזרה המשפטית הוענקה בידי קבוצה מקצועית אחרת , כותבי בקשות , שלא היו בעלי השכלה משפטית רשמית , או באמצעות טוענים בבתי הדין הדתיים . מתחילת ממשל המנדט הבריטי ( 1922 ) ועד מועד חקיקת חוק לשכת עורכי הדין בישראל , תשכ " א - , 1961 המסגרת הארגונית שחלשה על מקצוע עריכת הדין כללה שני מוסדות מרכזיים . הראשון היה המועצה המשפטית , גוף מנדטורי סטטוטורי , והשני היה הסתדרות עורכי הדין , ארגון שהחברות בו לא הייתה בגדר חובה . המועצה המשפטית ( שכונתה תחילה Legal Board ) פעלה מכוח פקודת עורכי הדין , , 1922 ומ - 1938 הוסדרה על ידי פקודת המועצה המשפטית . עיקר סמכויות המועצה היו הענקת רישיונות לעיסוק בעריכת דין ....  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד