פרק שני שורשי מקצוע עריכת הדין בישראל – מתקופת המנדט ועד לחקיקת חוק לשכת עורכי הדין בישראל