ג. רגולציה של המקצוע המשפטי

לגישות השונות למקצוע עריכת הדין השלכה ישירה על אופן הסדרת העיסוק ; סוגיית הרגולציה תהווה אפוא עיקרון מארגן בספר זה . מנגנון רגולציה ( " הסדרה " ) משקף עמדה באשר לאופיו של המשאב המוסדר , ובאשר לגופים המקצים אותו . כל הסדרה נעשית מתוך הכרה באינטרסים הנראים חשובים יותר או פחות בעיני המסדיר . מכאן , שהגוף המוסמך לקבוע ולאכוף את הכללים החלים על עורכי דין יפעל על בסיס תפיסתו בדבר תפקיד המשפט ותפקידם של עורכי דין בהבטחת הספקתו , זמינותו ונגישותו . בדיון על הסדרה אסתמך על הגדרתה של ג ' וליה בלאק ( Julia Black ) למונח " רגולציה מבוזרת " , שהיא " ניסיון מתמשך וממוקד לשנות את התנהגותם של אחרים בהתאם לסטנדרטים או מטרות מוגדרים , במטרה להביא לתוצאה או תוצאות מוגדרות פחות או יותר " . לפי הגדרה זו מקור הרגולציה אינו אחיד , אין מדובר אך ורק בהסדרה מדינתית אלא גם במקורות לא מדינתיים ואלו עשויים " לכלול מנגנונים של קביעת סטנדרטים , איסוף מידע ותיקון התנהגות " . הדיון ברגולציה של עורכי דין מתחלק לשלושה נושאי משנה . אף על פי שהם קשורים זה בזה , ולעיתים חופפים , מנקודת מבט אנליטית יהיה זה מועיל להתייחס לכל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד