6. גישת השוק התחרותית

נקודת המוצא של גישת השוק התחרותית היא ש " שוק השירותים המשפטיים " סובל מסגירות והיעדר תחרות . תחרות מובילה ליעילות בהספקת שירות : להורדת מחירים ולעלייה באיכות השירות , ויוצרת תמריצים הפועלים לטובת הלקוח . גישה זו חוברת למגמות גלובליות , המבקשות לקדם את התנועה החופשית של בני אדם , סחורות , שירותים וידע בעולם . שירותים עתירי ידע , ובכללם המשפט , נתפסים כמשאבים שוקיים שיש להקצות בתנאי תחרות מיטביים בכדי לייעל את השירות , להוריד מחירים ולשפר את איכותם וזמינותם . עזרה משפטית הינה שירות ככל שירות אחר , ומשכך אין דבר ייחודי בנותן שירות זה , עורך הדין , בהשוואה למהנדס , אדריכל , ארכיטקט , רוקח , רואה חשבון , וטרינר או יועץ מס . ואכן , הביטוי " אין שום דבר מיוחד בעורכי דין " משקף גישה זו באופן מובהק . גישת השוק התחרותית מתייחסת אל המשאב המסופק על ידי הפרופסיה המשפטית כאל מצרך ; מבחינה מהותית , גם בו אין " משהו מיוחד " . בדומה לשירותי ידע אחרים ( טכנולוגי או רפואי ) , עליו להיות מסופק באופן יעיל וזמין . קיימת אמנם הכרה בכך שלמשפט יש מאפיינים שהופכים אותו לחשוב יותר משירותים אחרים ( למשל שירותי ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד