5. גישת הניתוח הכלכלי

מתודולוגיית הניתוח הכלכלי , בוחנת את ההתארגנות הפרופסיונלית תוך הערכת תרומתה או הכבדתה על הספקה יעילה של שירותים משפטיים במציאות שוקית מעוטת רגולציה . הניתוח הכלכלי מזהה שני כשלים עיקריים שהתארגנות פרופסיונלית מיועדת להתמודד עימם . הכשל הראשון הוא א - סימטריה בידע בין לקוח לבין עורך הדין . נטען , שהלקוח אינו מסוגל להעריך את טיב השירות הניתן על ידי עורך הדין בתנאי שוק חופשי ובלתי מבוקר , בין היתר מפני שתוצאת הייצוג - זכייה או הפסד במשפט - אינם מהווים מדד טוב לאיכות השירות . משכך , התארגנות מקצועית נועדה להבטיח בקרת איכות על טיב השירות . מטרה זו מושגת , למשל , באמצעות כללי משמעת הנאכפים על ידי מוסדות הפרופסיה , או קביעת נורמות ייחודיות לעורכי דין , שבתנאים רגילים השוק אינו מבטיח ( למשל חובת סודיות או איסור על עורך דין להיות בניגוד עניינים ) . הכשל השני הוא החשש מפני החצנות שליליות . החצנה כזו היא פגיעה באינטרס ציבורי או בצד שלישי , כתוצאה של ייצוג הלקוח בידי עורך הדין . כך , למשל , ייצוג לקוח ללא כל מגבלה האוסרת על עורך הדין להטעות את בית המשפט , עלול להביא לפגיעה במערכת הצדק ובאינטרס של...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד