4. גישתו של אבוט (Abbott): התמקצעות כתהליך רכישת טריטוריה ייחודית

בספרו The System of Professions טוען אבוט שאי אפשר להבין את הפרופסיונליזציה של קבוצה כתהליך העומד בפני עצמו , אלא כהתמודדות בין - מקצועית דינמית . מצב של ריק - תחום עיסוק שאינו מטופל על ידי שום גורם - הוא נדיר , ובדרך כלל מתמלא במהירות . קבוצות הטוענות לידע ייחודי מתחרות ביניהן ליצירת ‘ ייחוד טריטוריאלי ' , המהווה את השלב הראשון והבסיסי בתהליך הפרופסיונליזציה . תהליך ניכוס הבלעדיות בידע כולל מספר שלבים : המשגת הבעיה , היסק וטיפול . על הפרופסיה להמשיג את הבעיה , ולהציע לה טיפול תוך ביצוע פעולת הכללה והיסק , שמטרתם לייצר את הזיקה בין הגדרת הבעיה לבין פתרונה המוצע . פעולת ההמשגה מחייבת שימוש בקטגוריות הבסיסיות של המקצוע ( למשל : האם הבעיה שייכת לתחום דיני הקניין / חוזים / נזיקין / תאגידים ) , והיא מוגבלת על ידי סוג התרופה שאותה יכולה הפרופסיה להציע ( יצירת הסכם בעל צורה ותוכן מסוימים , הגשת תביעה משפטית או ניהול משא ומתן ) . ליבת הפעולה הפרופסיונלית , על פי אבוט , היא החיבור בין הגדרת הבעיה לבין התרופה , חיבור אשר מתבצע באמצעות פעולת הכללה והיסק . אף שכל שלושת השלבים חיוניים לצורך יצירת י...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד