2. הגישה הפונקציונליסטית

דורקהיים , המייצג את הגישה הפונקציונליסטית , מציע לברר מדוע החברה מאורגנת כפי שהיא מאורגנת , ואיזה תפקיד ממלאות הפרופסיות בכך . לתפיסתו , פרופסיות הן צורות התארגנות שמטרתן להבטיח שהתמחות בתחום חיוני תנוצל בדרך שתקדם את האינטרס הציבורי כמטרת - על מרכזית . הגישה מניחה שבבסיס ההתארגנות המקצועית עומד אינטרס ציבורי . זו מהות ההבחנה בין עיסוק או משלח - יד , שהעיקרון המארגן שלו הוא קידום אינטרס חברי הקבוצה המקצועית , לבין פרופסיה , שמטרתה קידום אינטרס ציבורי . משמע , לא כל התארגנות בעלת מומחיות וידע מובחן זוכה לפריבילגיות ; אלו מיוחדות לפרופסיות בלבד . ואולם , לא תמיד הגדרת אותו ‘ אינטרס ציבורי ' מוסכמת או אחידה בקרב מוסדות הפרופסיה או מחוצה לה . לגבי עורכי דין יש הטוענים , שהאינטרס הציבורי בעבודתם מתבטא בעצם היותם נותני שירות משפטי ללקוחות הנזקקים למערכת המשפט , גם אם הדבר נעשה בזירת השוק ותוך גביית מחיר עבור השירות . עבור שיטה זו , ייצוג משפטי הוא ערך חשוב וחיוני מפני שהוא מאפשר לפרט לממש את האוטונומיה האישית במערכת המשפט , וכן מפני שייצוג עשוי לקדם את גילוי האמת במהלך התדיינות משפטית . לעו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד