מבוא

את מי משרת המונופול שהוענק ללשכת עורכי הדין ? עד כמה סומכות רשויות השלטון על עורכי הדין שישמרו על עניינו של הציבור ועל זכותו לנגישות למערכת הצדק ? מדוע אנו רואים נכונות חיצונית גוברת והולכת להתערב כיום בענייני המקצוע לעומת העבר ? בספר אני בוחנת שאלות אלו תוך הסתכלות ביקורתית על מוסדות המקצוע , ובראשם לשכת עורכי הדין בישראל . בשל הקשר ההדוק בין משפט לבין צדק יש חשיבות בחשיפת הכוחות ובניתוח מערך האינטרסים המעצבים מקצוע חשוב וחיוני זה . מהי פרופסיה ? מהי אחריותה ? מי שולט בה ? – היבטים תיאורטיים כדי לבחון שאלות אלו , הספר פותח בהצגת התיאוריות שבמסגרתן נעשה המחקר , ומניח את התשתית לדיון שייעשה בהמשך הספר . מסגרות תיאורטיות אלו מורכבות משלושה רבדים : תיאוריות קלאסיות של פרופסיות , השפעת הגלובליזציה על הגישה לפרופסיות , וסוגיית הרגולציה של המקצוע המשפטי . הרובד הראשון , העוסק בתיאוריות מרכזיות של פרופסיות , מתמקד בגישה הפוזיטיביסטית , הפונקציונליסטית והגישה הוובריאנית ביקורתית . מסגרות תיאורטיות אלו היוו משך שנים בסיס לדיון ולניתוח התופעה החברתית של התארגנויות פרופסיונליות , ובכללן של עורכי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד