"רגישות תרבותית" בבית חולים בישראל

פאולה פדר - בוביס תרבות היא מערכת של ערכים , אמונות , מסורות ופרקטיקות המבנות ומכוונות התנהגות של פרטים ושל קבוצות ( . ( Parekh 2000 ; Dwivedi 2001 הבריאות כמושג ומערכת הבריאות כמוסד מעוצבות בידי המערכת התרבותית שבה הן מתקיימות . יחד עם המשאבים הקיימים מעצבת המערכת התרבותית את מושגי הבריאות ואת תפקידם של המוסדות האחראים לבריאות הציבור . מערכת תרבותית זו מסייעת להגדיר בריאות ומחלה , את תפקידם של המומחים לבריאות ואת המקום שבו נדרשת התערבותה של מערכת הבריאות . במציאות מרובת תרבויות נדרשת מערכת הבריאות להתמודד עם צרכים שונים , עם דרישות שונות ועם הגדרות שונות של בריאות ומחלה . סוציולוגים ואנתרופולוגים שחקרו היבטים תרבותיים במערכת הבריאות הצביעו כבר בשנות החמישים של המאה העשרים על המורכבות של מציאות מרובת תרבויות , שבה מטופלים ומטפלים הם ממוצא אתני שונה ( , ( Saunders 1954 ושבה מערכת הבריאות נדרשת להביא בחשבון היבטים תרבותיים בטיפול באנשים ממוצא תרבותי שונה על מנת להעניק להם טיפול רפואי הולם . בין השאר הציעו חוקרים לעבור מפרקטיקה מכוונת רפואה ( , ( medicocentric המתבססת על מודלים ביו - רפוא...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד