"מגשרים", "סומכות" ו"טנא בריאות": שירותי בריאות ליוצאי אתיופיה בישראל בפרספקטיבה רב-תרבותית

שחלב סטולר - ליס א . מבוא המפגש התיאורטי בין המושגים " רב - תרבותיות " ל " בריאות " הוא מפגש של ניגודים . למושג " בריאות " יש עוצמה ממסדית והצדקה קיומית , והוא נשען על הגנת האינטרסים של הרוב ועל שימוש נרחב בתפיסות של טוהר ושל חשש מהאחר ומהזר ( . ( Lupton 1994 המשימה של הרפואה המערבית היא מתן טיפול רפואי אחיד הנגזר מהתמונה הפיזיולוגית של החולה , ללא כל הבדל של דת , מוצא , גזע או תרבות . לעומת זאת , " רב - תרבותיות " נשענת על שיח ליברלי של זכויות המיעוטים ומבקשת להגן על שונות ועל ייחוד מפני דורסנותו של הרוב , לשמור על קבוצות שוליים מפני הממסד ולפרק תפיסות של טוהר ושל חשש מהזר . בתחום הבריאות , רב - תרבותיות מבקשת להחליף את ה - sameness blindness ( כלומר ראיית כל הפרטים כחלק מקבוצה אחת חסרת מאפיינים , " המטופל " , ומכאן מתן טיפול אוניברסלי ) ב - difference blindness ( כלומר מתן טיפול המביא בחשבון את הצרכים התרבותיים הדיפרנציאליים של הקבוצות השונות ) . החיבור הלא טבעי , הכפוי לפרקים , בין המושגים " רב - תרבותיות " ל " בריאות " , והפרקטיקות המגוונות הנוצרות בעקבותיו מתרחשים , אם בכלל , על ר...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד