"מדיניות ייחודית" הלכה למעשה: על הכרה, שליטה ונגישות לשירותים חברתיים

חן ברם מחקר זה דן במדיניות ייחודית כלפי קבוצות אתנו - תרבותיות מובחנות במסגרת מדינת הלאום ובדינמיקה של יישום מדיניות כזו הלכה למעשה , כפי שהן מתבטאות במקרה של מדיניות כלפי קבוצות מהגרים יהודיות בישראל . מדיניות כזו מעלה שאלות חשובות : באיזו מידה ובאילו מקרים מדיניות ייחודית עונה לתביעה הנורמטיבית להכרה ולביטוי תרבותי ? מתי וכיצד מדיניות כזו מאפשרת נגישות לזכויות חברתיות של בני קבוצות שונות ? ובאילו תנאים ומקרים מדיניות כזו יוצרת למעשה " הפרדה " כמרכיב של שליטה - ביטוי ליחסי כוח , כמו גם לתיוג ולבידוד של קבוצות ויחידים ? מאמר זה מציע מסגרת תיאורטית המאפשרת להעריך מדיניות ייחודית בהקשר של חברות מרובות תרבויות . המשמעות התיאורטית והמתודולוגית של דיון זה היא שבאמצעות ההבחנות שיוצעו כאן אפשר לבחון באיזו מידה מדיניות היא " רב - תרבותית " , תוך פירוקו של מושג מורכב זה . המסגרת המוצעת , בהתאמות נדרשות , מאפשרת התייחסות לסוגיה של מדיניות ייחודית בהקשרים ובחברות שונות . באמצעות מסגרת אנליטית זו ינותח במאמר זה מקרה חקר ספציפי : המדיניות כלפי עולי קווקז החל משנת , 1997 שבה כוננה מדיניות זו באופן ר...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד