גישור בין-תרבותי: מבט ביקורתי על פיתוח תפקיד רגיש-תרבות

ארנה שמר המאמר מוקדש בהערכה למר יעקב אליאס , עובד חינוכי סוציאלי ומגשר בין - תרבותי , המהווה דוגמה באישיותו ובמקצועיותו לגישור בין תרבויות . חברה רב - תרבותית זקוקה לארגונים , למנהיגים ולעובדים המסוגלים לספק שירות מותאם למגוון הזהויות התרבותיות של האנשים שעבורם הם פועלים . מאות המגשרים הבין - תרבותיים העובדים כיום ברחבי הארץ ממלאים תפקיד חיוני בהטבת הכשירות התרבותית של הארגונים שבהם הם עובדים . משימתם המרכזית היא לתווך בין תרבויות המייצגות דרכים ותפיסות שונות להשגת אותה מטרה , הממוקדת בקידום רווחה אישית או חברתית ( שמר ובר - גיא . ( 2001 אף על פי שהגישור הבין - תרבותי נהוג זה שנים רבות במגוון ארגונים , הוא נותר ארעי ובמעמד שולי ונדחק מסדר היום של קובעי המדיניות בתחום . עם זאת , כפי שיוצג במאמר זה , בשיח המעורפל בדבר העסקת המגשרים הבין - תרבותיים כנותני שירות בארגונים יש כדי להאיר היבט ייחודי בדרך שבה החברה מתארגנת כדי להתמודד עם ריבוי התרבויות בה . במאמר זה אבקש לנתח את השיח על אודות העסקת מגשרים בין - תרבותיים ולדון במשמעותו בהקשר התרבותי . לשם כך אציג את המורכבות הכרוכה בפיתוח ובמיסו...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד