העולם כולו על הבמה: תיאטרון לאומי בחברה מרובת זהויות

של הכלה חברתית שווה ומלאה בראש מעייניו . לשם כך זיהינו את הפרקטיקות המסכלות עיקרון זה באמצעות הפרמטרים של תוכן , ייצוג ואוכלוסיות יעד . בה בעת ביקשנו גם לראות בפרמטרים אלה תנאים שסיפוקם יאפשר לשדה התרבות והאמנות לפעול כזירה המקדמת הכלה חברתית . פעולה מסוג זה אכן מחייבת את כל מי שמבקש לקדם מטרה זו לדבוק ב " אמת של הפוסטמודרניזם " ובתובנותיו לגבי אובדן " המרחק הביקורתי " בין אופני הייצוג של המציאות לבין המציאות עצמה ( ג ' יימסון . ( 74 , 2002 עם זאת , פעולה זו מאמצת את הפוליטיקה של ההכרה ואת הרב - תרבותיות כנקודות מבט ערכיות ופוליטיות שמן הראוי שינחו את יישומה של מדיניות ציבורית בשדה התרבות והאמנות בכלל ובתיאטרון הציבורי בפרט . רשימת מקורות אביגל , שוש , ושוש וייץ , . 2005 " תיאטרון במלכוד המקום והזמן : המקרה של נשי טרויה " , שמעון לוי וגד קינר ( עורכים ) , שוש אביגל : עיונים בתיאטרון , תל אביב : אוניברסיטת תל אביב , עמ ' . 151 - 123 אהרון - גוטמן , מרב , . 2008 " תזמורת קלאסית מזרחית : על הבניה חברתית של יוקרה בתזמורת האנדלוסית " , תיאוריה וביקורת , 33 עמ ' . 158 - 131 אוריין , דן , . 1...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד