לא על הרצון הטוב לבדו תחיה הרב-תרבותיות: סטודנטים ערבים במכללות להכשרה להוראה בחינוך העברי

אימן אגבאריה מרי תותרי מבוא הכשרת מורים נדרשת לתת כלים מגוונים להתמודדות עם אתגרים שונים . מצד אחד מצופה מהמורים ליישם ולפתח ידע מקצועי בתחום התמחותם , ומצד אחר מצופה מהם לאפשר לתלמידים להבין את החיים הפוליטיים , האזרחיים והכלכליים של החברה שבה הם חיים ולהתנסות בהם . בהתאמה , המורים נדרשים לרכוש סוגי ידע שונים בשלבים השונים של התפתחותם המקצועית , ובעיקר בשלב ההכשרה במוסדות להכשרת מורים . סוגי ידע אלה כוללים לא רק ידע בפדגוגיה כללית ובתחום תוכן דיסציפלינרי , אלא גם ידע הנדרש לעבודה עם ילדים בקהילות רב - תרבותיות וידע התומך בצדק חברתי ופוליטי ( . ( Villegas - Reimers 2003 מורכבות זו של הידע הנדרש למקצוע ההוראה מייצרת מגוון רחב של תוכניות ומודלים להכשרת מורים ( . ( Cochran - Smith et al . 2008 בהקשר זה , כל תוכנית להכשרת מורים אינה רק מענה לסטנדרטים ולדרישות של מערכות הממסד אשר אחראיות על מדיניות החינוך ועל הכשרת המורים , אלא גם ביטוי לחזון מוסד ההכשרה ולאופן שבו הוא מבקש להתמודד עם המאפיינים והצרכים של פרחי ההוראה ושל התלמידים העתידיים שלהם ( . ( Schwille et al . 2007 הרציונל מאחורי התבי...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד