מבוא: מדיניות ציבורית וחברות רב-תרבותיות - סדר יום מחקרי חדש

גיא בן - פורת יוסי יונה בשיר בשיר בדומה לחברות רבות אחרות , החברה הישראלית מתמודדת עם מציאות של רב - תרבותיות המאתגרת את הסדר החברתי הקיים . היא נדרשת לבחון מחדש את הזיקה שבין זהותה הקולקטיבית , מוסד האזרחות שלה והמעמד הכלכלי של חבריה לבין עקרונות הצדק שעליה לאמץ ; היא נדרשת לעשות זאת לנוכח תביעות הנושאות חותם של רב - תרבותיות , אשר מעלות על נס זכויות קולקטיביות של קבוצות המכוננות אותה ומאתגרות לפיכך הן את הרעיון הדמוקרטי המסורתי והן את מדינת הלאום המודרנית שבה רעיון זה מוצא את מימושו . תביעות אלו , שהפכו חלק מהמציאות הפוליטית של מדינות רבות , עולות , בין היתר , על רקע כישלונה של מדינת הלאום המודרנית לכונן חברה המאופיינת בתרבות אחידה והומוגנית , המאפשרת הכלה שווה ומלאה של כלל אזרחיה באופן בלתי תלוי בהשתייכותם לקבוצות המקור המכוננות אותה . רובן הגדול של המדינות בעידן הנוכחי מאופיינות בקיומה של שונות אתנית משמעותית , גזעית או דתית , המסרבת להיעלם . שונות זו הופכת אותן לחברות רב - תרבותיות או רב - לאומיות מניה וביה ( (; Tully 2001 כלומר גם אם הן אינן חברות רב - תרבותיות דה יורה , הן רב - ...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד