תוכן העניינים

גיא בן - פורת יוסי יונה בשיר בשיר מבוא : מדיניות ציבורית וחברות רב - תרבותיות - סדר יום מחקרי חדש 7 שער ראשון : חינוך אילנה פאול - בנימין רוני ריינגולד רב - תרבותיות במוסדות להכשרת מורים : בין מדיניות מגובשת ליוזמות מקומיות 39 אימן אגבאריה מרי תותרי לא על הרצון הטוב לבדו תחיה הרב - תרבותיות : סטודנטים ערבים במכללות להכשרה להוראה בחינוך העברי 69 מיה נגב מדיניות רב - תרבותית בחינוך לקיימות 94 איתן שיפמן שינויים בחלוקות הנהוגות במערכת החינוך : בין רב - תרבותיות להסדרים אד הוק 131 שער שני : תרבות נפתלי שם טוב פסטיבל עכו ורב - תרבותיות : התנגדות , מדיניות וקהילה מארחת 155 יוסי יונה נפתלי שם טוב העולם כולו על הבמה : תיאטרון לאומי בחברה מרובת זהויות 193 שער שלישי : הגירה ארנה שמר גישור בין - תרבותי : מבט ביקורתי על פיתוח תפקיד רגיש - תרבות 227 חן ברם " מדיניות ייחודית " הלכה למעשה : על הכרה , שליטה ונגישות לשירותים חברתיים 265 שער רביעי : מוסדות תמר תומר - פישמן קונפליקט תרבותי במשפט הפלילי : מה בין הגנה תרבותית לבין רב - תרבותיות ? 309 שחלב סטולר - ליס " מגשרים " , " סומכות " ו " טנא בריאות ...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד