מדיניות ציבורית ורב-תרבותיות

עורכים : בשיר בשיר | גיא בן - פורת | יוסי יונה מדיניות ציבורית ורב - תרבותיות מערכת מדעית גבריאל מוצקין ( יו " ר ) דפנה הקר חנן חבר טל כוכבי מנחם לורברבוים דימיטרי שומסקי יהודה שנהב מדיניות ציבורית ורב - תרבותיות עורכים בשיר בשיר גיא בן - פורת יוסי יונה  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד