17. השוויון נותר יתום?

הפקיד הבכיר : " מה בעצם הסיפור של ארגוני החברה האזרחית , שחדשות לבקרים לוחצים עלינו לשנות מדיניות ? אם אני רוצה יועצים לפיתוח מדיניות , אפנה ליועץ או למשרד שמעסיק מומחים " . אני : " זה בדיוק העניין . אתה תפנה אל חברת יועצים לעזרה בתחום שבו אתה רוצה ייעוץ - אבל מי קובע מהם התחומים שתרצה בהם ייעוץ ? הממשלה , נכון ? " הפקיד הבכיר : " גם הכנסת . לפעמים חברי הכנסת מכתיבים את העניינים שיעמדו על סדר היום שלנו " . אני : " לשם כך אנחנו כאן . גם אנחנו , ארגוני החברה האזרחית , מנסים להשחיל עניינים ליומן העבודה שלכם " . הפקיד הבכיר : " סליחה , עם כל הכבוד , תעשו את המאמץ , תיבחרו לכנסת , ואז תהיה לכם הזכות להעלות עניינים על סדר היום השלטוני " . אני : " שכח מזה , ותתחיל להתרגל לעובדה שבדמוקרטיה יש דרכים שונות להשתתפות של האזרחים בקביעת סדר היום של המדינה . כבודן של שלוש הרשויות במקומו מונח ( ואגב , גם חבריהן ממונים באופן ישיר ועקיף בידי האזרחים ) , אבל זה לא מספיק . למרבה הפליאה דווקא ארגוני החברה האזרחית , שאיש לא בחר בהם , הם שמייצבים את הדמוקרטיה . ארגונים אלה , המבקשים לקדם אג ' נדה חברתית וציב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד