תוכן עניינים

הקדמה 7 פתח דבר 9 מבוא 13 שער ראשון : אדמה 21 : 1 שותף פוטנציאלי 23 : 2 המרגלים אמרו את האמת 28 : 3 בוסתן ובאר יש לנו 31 : 4 עגל רך קשור בחבל 39 : 5 לעבדה או לשמרה ? 45 : 6 המפתח - התחלקות במועט 49 שער שני : שותפות 63 : 7 בת הדייג 65 : 8 אותיות קין 71 : 9 מבעד לכוונות הטובות 75 : 10 על סולידריות ושותפות 78 שער שלישי : חינוך 83 : 11 חומר למבוגרים בלבד 85 : 12 שימוש בילדים למטרות פוליטיות 91 שער רביעי : חברה אזרחית 103 : 13 לעג הפילוסופים 105 : 14 איגרת לדוד מאמריקה 110 : 15 קיביצער , לא מה שחשבתם 122 : 16 להוציא את הראש מהחול , להוציא חול מן הראש 130 : 17 השוויון נותר יתום ? 144 שער חמישי : ציונות אזרחית 151 : 18 ציונות אזרחית 153 אפילוג 160 תודות 163  אל הספר
הקיבוץ המאוחד