מבעד לכוונות הטובות

שולי דיכטר מתווה לחיים משותפים של יהודים וערבים בישראל שולי דיכטר מבעד לכוונות הטובות מתווה לחיים משותפים של יהודים וערבים בישראל שולי דיכטר מבעד לכוונות הטובות מתווה לחיים משותפים של יהודים וערבים בישראל  אל הספר
הקיבוץ המאוחד