הערות

וד הקיסרות בגרמניה ( הרייך השני ) שהתקיימה כין 1918 י 1871 ושבראשה עמדו מלכי פרוםיה משושלת הרהנצולרן . . 2 כבר ב . 4 החודשים הראשונים של מלחמת הערלם הואת , שנמשכה עד 11 בנובמבר , 1918 כבשר הגרמנים שטחים נרחבים בפולין המערבית - הקונגרםאית - שהיתה עד אז חלק של רוסיה הצארית . . 3 קפלן , אידה ריאיון איתהמ ד במאי ומ 7 בספטמבר . 1978 א " מ , A 675 / 1 * 2 ומה 7 באוגוסט , 1975 י " ק , , 34 . 4 קפלן , יוסף ; מכתב לההבהי ' ר מן ה 3 במאי : 1936 א " מ , . 1 . 5188 / 1 ס . 5 ר < וה הערה . 3 . 6 בב " ל . . 7 קפלו , אידה : ריאיון משלים איוזה מ 1982 ומ A , 988 , B " K . 1983 . 8 ראה הערה . 3 . 9 ראה הערה . 7 ,, * 10 חדר " - בי ת ספר יהודי דתי לילדים , בפולין . . 11 , תלמוד תורה - " , בית ספר יהודי דתי לגיל הנעורים , בפולין . . 12 וארצקי , יוסף : בשיחה איתר , בי \ 2 ב » רקםרבר . 1980 תיק י " ק . 121 , 13 ראה הערה . 3 a 4 כנ " ל . . 15 כנ '' ל . . 16 גימנסיה אוטראקרריסטית יהודית בפרליו - גימנסיה יהודית דו לשרנית , שבה המקצועות הכלליים נלמדו בפולנית ואילו - היהודיים , בעברית . . 17 טל ( רוונסאל )...  אל הספר
מעין, שמואל