ראשית ההתארגנות

מאז הישגיה האחרונים של גרמניה הנאצית ברבע הראשון של שנת 1939 ( תיסולה של ציכוסלרבאקיה , כיבושה של ממל - עיר הנמל הליטאית ) וחידוש תביעותיה התקיפות החצופות מפולין להחזיר " לה את עיר גדאניסק " וסביבתה , השתררה בפללץ כולה בכלל ובקרב יהודי פוליו בפרס אווירה של סכנת מלחמה . ,, תחושת התבערה הקריבה " אחזה גם בתנועת השומר הצעיר" " וכהנהגתה . 301 מיד התקבלה ההחלטה שאיך חברי ההנהגה עולים עתה ארצה ; ואם יוחמר המצב , כמה מחבריה ינועו למזרחה של המדינה . מונו גם חברות להנהגה ראשית בי מתור הנחה שרוב חברי ההנהגה - הגברים - יגויסו לצבא . גם בקיבוצי ההכשרה הורכבו מזכירויות חלופות מחברות בלבד ואף חולקו כספים - זמן קצר לפני פרוץ המלחמה - לשם הצטיידות במצרכי מזוך . עוד לפני כן , בסרף שנת , 1938 השתתפה התנועה כולה במבצע ' ההצלה של יהודי פוליו למען מגורשי זברנשין " , ואף קלסה קבוצת ילדים ?' כני המגורשים - בהווה החקלאית של התגועה בציכסטרחוב בה אמורים היו לשהות עד עלייתם ארצה . ההנהגה גם פעלה במשנה מרץ , בשנת , 1939 - 1938 לזירוז עלייתם של בוגרי התנועה בעליך בי ( רכבת העולים האחרונה יצאה מווארשה זמן קצר לפני ה...  אל הספר
מעין, שמואל