במחתרת בשטח הכיבוש הסובייטי ספטמבר 1939 - מארס 1940