יוסף בניקות אצל פלוגת קיבוצו בהכשרת, ,,אל־על" בלובלין, בראש־השנה 937 ו