מושבות־הקיץ

כאמור , בדיוני המועצה הגלילית הוחלט על קיום שלוש מושבות של צופים בווליניה בהתאם לחלוקה הגלילית הקודמת : באיזרר קוסטופול סארני ( בסביבת סטפאו ) . באיזור רובנה ' דובנה ( בסביבת דובנה ) ובאיזור קובל לוצק לודמיר ( בסביבת לוקאציה ) . את תרכובת ההנהלות " של המושבות הללו ירכיב יוסף " וחבריו . בעת שהתקבלה החלטה זר סבור היה יוסף שלמושבות הצרפים האלה השנה יהיה ערך מיוחד . הוא גם מביע את דעתו על החשיבות בקיום המפגשים שביו המושבות . ללא ספק , הדריך אותו הנסיון המוצלח שצבר בגליל לודז קאליש , שבו יזם וביצע את ריכוז המושבות " . אז גם הוחלט על קיום " מושכת צופיס בוגריס אחת ומושבת אירגון הבוגרים הצעיר . קיני ווליניה יוכלו להשתתף גם במרשבת ' המנהלי ם הארצית בטומאשרב מאזובייצקי שתנרהל ביידיש , ואף בסמינאר ה אספורטיבי " של מכבי " . מעניין שדבר לא נאמר " " כאן על מושבות או מחנות ,, כני ~ מדבר " , שהיוו חלק בלתי - נפרד של מושבות הקיץ בגליל לודר קאליש . והנה כשבועיים אחרי זה , במכתבו מן ה 6 ביוני , נאלץ יוסף להודיע על נסיגה מכל התוכנית הזאת . המציאות , כתב , אינה מאפשרת קיום שלוש מושבות צופים , למרות שהוא ...  אל הספר
מעין, שמואל