בזאוו"רצ'יה, באמצע ;1935 יוסף במדי חייל פולני - ראשון מימין