יוסף - הראשון מימין - עם תבריט מכדוד הבוגרים הצעיר ,בני־הטבע " , ברחוב בקאליש, שנת 1934