צעדה במושבה - עם תזמורת: באמצע השלישית המובילה - יוסף